erasmus +

C O M U N I CAT

Lansarea activităților proiectului Erasmus +,” Your Voice Matters!” Nr. 2019-1-RO01-KA105-062404.
Asociația Culturală ARTEC din Craiova, împreună cu partenerii transnaționali, Active Entrepreneurs Organization Turcia, Proteo Fare Sapere Firenze Italia, Young Improvers for Youth Development Bulgaria, European Voluntary and Educational Center, Athens Grecia, ZDRUZENIE NA STUDENTI PO PRAVO I MLADI PRAVNICI PAVEL SATEV KOCANI, Macedonia, Free Youth Cehia și Jovens Europa Portugalia, anunță începerea perioadei de desfășurare a activităților proiectului „ Your Voice Matters!!”.
Proiectul se derulează în perioada 06 mai 2019 – 05 noiembrie 2019 şi este finanțat din fonduri acordate de către Uniunea Europeana prin programul „Erasmus +”, Proiecte de mobilităţi pentru lucrătorii de tineret.
Your voice matters”/Vocea ta contează! are ca scop dezvoltarea competenţelor a 41 de lucrători de tineret din 8 ţări, prin împărtășirea bunelor practici care favorizează incluziunea socială şi economică a persoanelor cu dizabilități, utilizând deopotrivă, instrumente de educație non-formală. Proiectul contribuie la conştientizarea rolului lucrătorilor de tineret şi a organizaţiilor participante ca structuri suport în integrarea tinerilor cu dizabilități din comunitățile locale.
Metodele de educație non-formală propuse vor susține atingerea obiectivelor proiectului, facilitând participarea activă a tinerilor, promovarea unei atitudini participative a acestora în programele de tineret și promovarea programului Erasmus+.
Obiectivele specifice:
⦁ dobândirea de noi cunoștințe pentru lucrătorii de tineret din cele 8 țări partenere pentru a promova incluziunea economica şi socială în rândul tinerilor cu dizabilităţi;
⦁ dezvoltarea competențelor a 41 de lucrători de tineret în scriere de proiect în cadrul programului Erasmus + si familiarizarea acestora cu instrumentul Youthpass;
⦁ dezvoltarea abilităţilor lucrative ale participanţilor din organizaţiile partenere pentru identificarea si gestionarea unor metode non-formale specifice lucrului cu tinerii cu dizabilități;
⦁ dezvoltarea unor noi proiecte de tineret de către cei 41 lucrători de tineret, în care să aplice instrumente și metode de educație non-formală;
⦁ găsirea de noi soluții pentru a îmbunătăți programele de consiliere privind carierele profesionale destinate tinerilor cu dizabilități, în vederea creșterii şanselor de angajare;
⦁ sprijinirea creării de parteneriate și rețele între organizațiile care au ca grup țintă tinerii cu dizabilități, prin încurajarea schimbului de experiențe și prin furnizarea de informații cu privire la incluziune socială, toleranţă, înlăturarea stereotipurilor;
⦁ recunoaşterea rolului lucrătorilor de tineret şi al organizațiilor locale participante, de a acţiona ca structuri suport pentru tinerii cu dizabilități din comunitățile lor.

Activităţi:

⦁ Ateliere de dezvoltare personală;
⦁ Jocuri , de cunoaștere, energizere, jocuri de team-building;
⦁ Studii de caz, jocuri de rol; orientări, vizite de studiu, împărtășirea experiențelor, jocuri de simulare ;
⦁ Seminar „Management și proiect”
⦁ Atelier de dezvoltare socială a grupului ţintă
⦁ Vizită de studiu la o şcoală specială ;
⦁ Prezentări PowerPoint, clipuri video, sesiuni de întrebări şi răspunsuri;
⦁ Seminarul “Includerea contează!”
⦁ Ghidul de bune practici “Tânărul tolerant“ va include instrumente și metode de educație non-formală, activități care vor fost puse în aplicare în timpul cursului de formare si metode noi care au fost concepute și testate.

Impact:

Grupul ţintă va beneficia de achizițiile participanților la proiect, având posibilitatea unei îndrumări adaptate nivelului de înțelegere în context social.
Organizațiile partenere vor avea posibilitatea de a multiplica achizițiile participanților prin acordarea de îndrumare pentru tinerii din comunitățile lor, având resurse umane mai apte ȋn educația non-formală, cu accent excepțional asupra tinerilor cu dizabilități.
Participanții vor fi mai pregătiți în practicarea metodelor non-formale de lucru, în dezvoltarea de noi proiecte în care aceștia vor pune în practică achizițiile dobândite; le va creşte stima de sine, auto-control şi încredere în propria persoană şi, nu în ultimul rând, vor fi ei înșiși multiplicatori informaţionali, transmițând informaţiile colegilor, prietenilor, familiilor şi altor membri ai comunităților din care fac parte.
Rezultate așteptate :
⦁ Participanții dobândesc noi cunoștințe şi metode non-formale de lucru cu tinerii ;
⦁ Atelierele interactive ajuta participanții să exerseze compeţentele non-formale, să identifice noi metode de lucru şi să-şi planifice eficient resursele şi timpul alocat ;
⦁ Seminarul “Includerea contează!” generează atitudini privind accesul şi rolul lucrătorului de tineret in îndrumarea informala şi nonformală a tinerilor cu dizabilităţi;
⦁ Ghidul de bune practici în lucru cu tinerii cu dizabilităţi oferă organizaţiilor şi participanţilor un instrument de lucru în activitățile de zi cu zi.
Locul desfășurării activității de mobilitate a proiectului este municipiul Craiova, județul Dolj unde timp de 7 zile, în perioada 21.08 2019 – 28.08.2019, participanții vor avea ocazia sa colaboreze şi să comunice într-o manieră activă şi constructivă, să descopere diversitatea culturală a fiecărei țări participante la proiect. Pentru atingerea obiectivelor, programul zilnic de activităţi va include aspecte precum: metode de educaţie non-formala, lucru în echipă, brainstorming, jocuri de integrare, ateliere de lucru, prezentări teoretice, discuții, dezbateri, reflecție individuală și de grup, jocuri de team building.
Mobilitatea contribuie la dezvoltarea personală a participanților, aceştia îmbunătăţindu-şi cunoștințele de limbă engleză, abilitățile de comunicare, de relaționare și socializare. Totodată participanţii își vor dezvolta noi abilități, spiritul creativ și vor dobândi motivaţia de a implementa noi proiecte menite să contribuie la îmbunătățirea calității vieții fiecăruia.
Pentru informații suplimentare despre proiect va rugăm să ne contactați la următoarele date de contact:
E-mail: artec.educ@gmail.com
Website: www.artec-craiova.myartsonline

erasmus +

This project is funded with support from the European Commission through the „Erasmus+” Programme.

Your Voice Matters!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *