Active Citizens Fund

 

 

 

 

I.R.A.D “Implică-te responsabil, acționează şi decide!”

COMUNICAT DE PRESĂ
Conferința de lansare a proiectului
31 martie 2022

Joi, 31.03.2021, orele 14.30, în locația din str. Împăratul Traian, nr. 29, Craiova, va avea loc conferința de lansare a proiectului IRAD, “Implică-te responsabil, acționează şi decide!”. Proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.  

Scopul IRAD

Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor, prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si implementarea de activități civice, pentru dezvoltarea comunității locale. 

Proiectul IRAD a demarat la 1 martie 2022 și beneficiază de un grant în valoare de 74.975,00 euro. Se derulează pe parcursul a 12 de luni. La acest eveniment vor participa: reprezentanții promotorului, directorii celor 3 unități de învățământ implicate în proiect. De asemenea sunt invitați actori locali, directori de școli, cadre didactice interesate, reprezentanți ai mass media. 

În cadrul conferinței, vor fi prezentate principalele obiective, acțiunile și activitățile proiectului. Acestea au ca scop îmbunătățirea calității vieții a 500 de beneficiari, tineri cu vârste cuprinse între 15-22 ani, 60 de cadre didactice, 10 membri ai asociației. 

Educația civică insuficientă în școli, oportunitățile limitate de învățare în afara școlilor și lipsa modelelor pozitive sunt obstacole, în calea implicării și participării civice. Indiferența civică accentuează criza socio-economică, conducând la corupție, injustiție socială şi un nivel scăzut al calității vieții cetățenilor. Lipsa implicării civice a tinerilor, conduce la adâncirea decalajelor între municipii si orașe mici. 

Proiectul IRAD, vine în sprijinul tinerilor cetățeni, prin implementarea de activități de educație şi implicare civică, în localitățile Băilești și Segarcea din județul Dolj, cu o rată a marginalizării ridicată și cu zone insuficient deservite, unde s-a constatat lipsa spiritului civic în rândul tinerilor, lipsa abordării practice de predare a educației civice şi dezinformarea online. 

Obiectivele proiectului IRAD sunt : 

▪ Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților a 500 de copii din 3 licee din Băilești și Segarcea pe parcursul a 12 luni de proiect referitoare la cetățenia activă, drepturile omului, voluntariat, implicare comunitara, egalitate de șanse si mobilizare comunitară prin organizarea unei campanii de promovare și de informare privind activismul civic, prin organizarea de alegeri locale /ONG-uri simulate care vor iniția măsuri de rezolvare a problemelor comunității 

▪ Îmbunătățirea cunoștințelor, abilitaților, aptitudinilor a 60 cadre didactice din 3 licee din orașe mici din Dolj privind instruirea tinerilor in domeniul drepturilor omului a implicării civice prin transfer de bune practici din partea partenerului islandez pe parcursul a 12 luni de proiect 

▪ Creșterea gradului de informare în privința identificării și filtrării informațiilor, a consumului conștient de produse media în rândul a 300 de tineri din 3 licee din 

▪ comunități insuficient deservite din Dolj pe parcursul a 2 luni de proiect prin desfășurarea unei campanii de media litercy si fake news. 

▪ Dezvoltarea capacității organizaționale a ONG-ului prin desfășurarea unei activități de instruire de 3 zile privind managementul voluntarilor, fundraising si planificare strategică pentru 10 membri.

Activitățile principale vizate sunt: 

  • Activitate de dezvoltare organizațională. 10 persoane instruite in cadrul managementului voluntarilor, fundraising si planificare strategică.
  • Curs de instruire drepturile omului si participare civica in scoli. 12 cadre didactice și 4 membri ai solicitantului instruiți in tematica drepturilor omului, a educației civice si a metodelor non formale de abordare a acestora
  • Campanie de informare si conștientizare privind activismul civic. Desfășurare seminare cu cadrele didactice în vederea multiplicării informațiilor, metodelor si instrumentelor dobândite la curs în domeniul drepturilor omului si educației civice si desfășurarea de ateliere, cu elevii cu rolul de a-i informa pe copii privind implicarea civică și drepturile omului
  • Vizita de studiu in Islanda. Câte un reprezentant al comunității locale și câte un reprezentant al comunității școlare si 3 membri ai asociației participă la o vizită a partenerului islandez pentru a observa direct bunele practici în domeniul drepturilor omului.
  • Campanie de media litercy si fake news. Campania media împotriva informației false are scopul de a informa despre fenomenul de propagandă și dezinformare, precum și de a-i pregăti să identifice informația falsă difuzată de presă, dar şi pe rețelele de socializare.
  • Activități de democrație participativă: organizarea alegerilor copiilor, un proces care simulează desfășurarea alegerilor locale; Participarea a cel puțin 10 elevi /liceu la ședințele consiliului local; simularea unor ONG-uri, conturarea unor inițiative civice care vor fi depuse la primărie solicitând un buget participativ, in vederea implementării.

 Despre Programul Active Citizens Fund România 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile. Totodată se dorește intensificarea rolului său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului. Prin acest demers consolidând relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. 

IRAD 

Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro. 

Pentru informații suplimentare: irad@activeyourope.ro. 

IRAD

IRAD IMPLICĂ-TE RESPONSABIL
Etichetat pe:                    

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *